headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
7 มกราคม 2560
พัชระเทควันโด้ แชมเปี้ยนชิพ 2016
รายการแข่งขัน "พัชระเทควันโด้ แชมเปี้ยนชิพ 2016" ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 29 ต.ค.59 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ด.ญ.สุธิกานต์ เพชรแก้ว (ป.3/1) ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17
รายการแข่งขัน "การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.59     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ช.กฤษฏา เขียวประเสริฐ (ป.6) ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 2559
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.พรทิพย์ สินธุพันธ์เดชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.ภูวบดินทร์ ชิงช่วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.อัญชณา เหยียดแป้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.อนัญญา เขียวประเสริฐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ช.กิตติคุณ เกษมสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด....อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.ปรางค์กนก เสถียรรุจิกานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.ปุณยนุช สมจิตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.ณภัทรติกา ภารเพิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ณัฎนรี พิทักษ์ธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...อ่านต่อ
8 ธันวาคม 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเกณฑ์การรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด คือ เป็นโรงเรียนที่มีคะแน...อ่านต่อ
2 กันยายน 2559
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฏาคม 2559
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ด.ญ.พรทิพย์  สินธุพันธ์เดชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.อรจิรา  สนิทม่วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.สโรชินี  กิ่งจำปา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.ณภัทรติกา  ภารเพิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.น...อ่านต่อ
2 กันยายน 2559
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ดิถดนัย  แก้วน้ำคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.นภัสกร  ช่วยสกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.สุธีกานต์  เพชรแก้ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.อัญญาดา  ชำนองจิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.พุทธิชา &n...อ่านต่อ
21 มิถุนายน 2559
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่สามารถสอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม O-NET วิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนชินวร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม O-NET วิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ประจำปีการศึกษา 2528 ...อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2559
การแข่งขัน รายการ เก่งคิด พิชิตคำ spelling star ทางช่อง 7
    **การแข่งขัน รายการ เก่งคิด พิชิตคำ spelling star ทางช่อง 7** ด.ญ.เวธกา  รุ่งเจริญ  เป็นผู้ผ่านการแข่งขัน และมีความสามารถทางด้านภาษาไทย เป็นอย่างดี ...อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2559
กาาแข่งขันประกวดมารยาทภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
    **กาาแข่งขันประกวดมารยาทภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558** **ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1** ด.ช.ธนดล  อินทรจันทร์  (ชนะเลิศ) ด.ญ.นภัสสร  ช่วยสกุล (รองชนะเลิศ)   **ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2** ด.ญ.สุธีกานต์  เพชรแก้ว  (ชนะเลิศ) ด.ช.ปัณณวัฒน์  พจน์ธรรม (รองชน...อ่านต่อ
หน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 11
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns