headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
7 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่   ตัวแทนอ่านประวัติและผลงาน ด.ญ.หทัยกาญจน์  พูลพิเศษ     ตัวแทนกล่าวสดุดีมหากวีศรีรัตนโกสินทร์ ด.ช.ปริย  สามสวัสดิ์ ด.ช.กิตติคุณ  เกษมสุข ด.ญ.ฟ้าใส  สุขถาวร ด.ญ.ปานไอฟ้า  เรืองเดช ด.ญ.นัฎนรี  พิทักษ์ธรรม ด.ญ.ญัญฑิตา  ดีอันกอง ด.ญ....อ่านต่อ
17 มีนาคม 2560
การแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยโครงการพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โรงเรียนชินวร ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับจังหวัด ...อ่านต่อ
17 มีนาคม 2560
รายการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ วัดศรีบุญเรือง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยและทุนการศึกษา รายการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ วัดศรีบุญเรือง ...อ่านต่อ
17 มีนาคม 2560
รางวัลเหรียญเงิน จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
โรงเรียนชินวร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีการที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ...อ่านต่อ
17 มีนาคม 2560
อันดับที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ Pretest ม.1
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นวรัตน์ พานิชกุล ที่ทำคะแนนได้อันดับที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ Pretest ม.1 โรงเรียนบางกะปิิ ...อ่านต่อ
16 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนชินวรได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมต้น ปี 2560
โรงเรียนชินวรได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมต้น ปี 2560 1. ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. ด.ญ.กฤตธีรา เมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วันดีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4. ด.ญ.จิรชยา วงศ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5. ด.ญ.ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอแสดงควา...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17
รายการแข่งขัน "การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ช.กฤษฏา เขียวประเสริฐ (ป.6) ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ปี59
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ปี59 ด.ญ.ศรัญญา สายสุดสวาท - ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม ด.ช.ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ - ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 2 ของเขตบึงกุ่ม ด.ญ.ลักษมณ คงเจริญ - ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (วิชาภาษาอังกฤษ) ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
ผลการแข่งขันฟุตบอล อายุไม่เกิน 12
รายการแข่งขันฟุตซอลการกุศล "เราะห์มาตุ้ลคัพ" ครั้งที่ 10  ณ มัสยิด เราะห์มาตุ้ลอิสลาม ระหว่างวันที่ 3-25 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3   รายชื่อ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1.ด.ช.ณถพล บุญมี (ป.5/2) 2.ด.ช.นฤสรณ์ มูฮำหมัด (ป.5/2) 3.ด.ช.ทวีศักดิ์ พุ่มรักษา (ป.5/3) 4.ด.ช.พสธร อาชว์เ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
ผลการแข่งขันฟุตบอล อายุไม่เกิน 10
รายการแข่งขันฟุตบอล "ยังเติร์กคัพ"  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รายการแข่งขันฟุตซอล "ลำมดตะนอยคัพ" เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รายชื่อ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1.ด.ช.ณฐดนย์ คุณทวีภักดี (ป.5/3) 2.ด.ช.เกตุธิพงษ์ ทับบำรุง (ป.5/2) 3....อ่านต่อ
หน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 13
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns