headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
การแข่งขันสวดมนต์มนต์หมู่เกาะสรภัญญะระดับเขตพื้นที่ 2 10 มกราคม 2562

การแข่งขันสวดมนต์มนต์หมู่เกาะสรภัญญะระดับเขตพื้นที่ 2 ที่วัดกระทุ่มเสือปลา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561

โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลอันดับ 2 (และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ 2 เข้าแข่งขันระดับภาคกลางในรายการต่อไป)

ได้รับโล่เกียรติยศเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

1) ด. ญ. พิทยาภรณ์ผาธรรมชาติ

2) ด. ญ. ชลนาถชุ่ยหิรัญ

3) ด. ญ. กฤตธีราเมืองดี

4) ด. ญ. จิรชญาวงศ์สมบัติ

5) ด. ญ. ณัฏฐณิชาวันดีวงศ์

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns