headline news
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ป.1  ด.ช.ปัณณวัฒน์  อรุณกมล  (ป.1/2) ป.2  ป.ญ.นภัสสร  เจื้อยแจ้ว  (ป.2/1) ป.3  ด.ช.ปธานิน  บุญแสงชัย  (ป.3/2) ป.4  ด.ช.ภรภัทร  พรมกรรณ์  (ป.4/2) ป.5  ด.ญ.ตะวันวาด  รุจิเสถียร  (ป.5/1) ป.6  ด.ญ.อัญชณา&n...อ่านต่อ
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ป.1  ด.ญ.ณฉัตร์  ประจักษ์ชูตระกูล (ป.1/2) ป.2  ด.ญ.ภัณฑิลา  แป้นพัด  (ป.2/2) ป.3.  ด.ช.อาชวิน  รอมณี  ...อ่านต่อ
 • กิจกรรม บันทึกเทปออกอากาศรายการ "ท้าให้อ่านยกทีม" ช่อง TPBS  ไปอัดรายการ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สตูดิโอซูเปอร์จิ๋ว ถนนลาดพร้าว 101 เป็นรายการเกี่ยวกับการตอบคำถามใ ...อ่านต่อ
 • กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 15-16 ก.ค.62 รางวัลชมเชยอันดับ ...อ่านต่อ
 • นร.โรงเรียนชินวร ทำความดี เก็บเงินคืนท่านผู้ปกครอง ด.ช.นพคุณ นิลสระคู (ป.3/1) ได้เก็บเงินจำนวน 3,000 บาท แล้วนำส่งให้คุณครูที่ห้องธุรการเพื่อประกาศหาเจ้าของเงินที่ทำหล่นหาย เมื่อวันอังคารที่ 28 ...อ่านต่อ
ผลงานของนักเรียน
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2561
** ด.ญ.ปารมี  นัตชะวะพัน ** - ทำคะแนนรวมระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม - ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม - ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ...อ่านต่อ
จดหมาย จากโรงเรียน
แจ้งการหยุดเรียนและการสอนชดเชย
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งให้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีหยุดเรียน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในว...อ่านต่อ
ประกาศ จากโรงเรียน
 • ห้องน้ำใหม่ของหนู

    

 • อาคารหนูสีสันสดใส

   

อัลบั้มภาพกิจกรรม
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns