headline news
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 อาจารย์สุธิกานต์ สุวรรณยุหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชินวร ได้รับมอบหมายให้เข้ารับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประเทศทุกสาระการเรียนรู้ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร โดยมีน...อ่านต่อ
 • ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน "รถตรวจโรคติดต่อเชื้อนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ" จำนวน 5 คัน เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ...อ่านต่อ
 • โรงเรียนชินวรของแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกาษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...อ่านต่อ
 • โรงเรียนชินวร ขอแสดงควมยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์ 2) โดยได้รับคะแนนส ...อ่านต่อ
 • แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefi3Qh8PhlFSLhyT3gQEQZ8cWC_HCs ...อ่านต่อ
ผลงานของนักเรียน
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2562
** ด.ญ.นภชนันท์  พุ่มศรี ** - ทำคะแนนรวมระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม - ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม - ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ...อ่านต่อ
จดหมาย จากโรงเรียน
แจ้งการเลื่อนการสอนชดเชยของโรงเรียนชินวรและโรงเรียนอนุบาลชินวร
แจ้งการเลื่อนการสอนชดเชยของโรงเรียนชินวรและโรงเรียนอนุบาลชินวร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนจะแจ้งการสอนชดเชยใหม่ให้ทราบอีกครั้งในโอกาสหน้า ...อ่านต่อ
ประกาศ จากโรงเรียน
 • ห้องน้ำใหม่ของหนู

    

 • อาคารหนูสีสันสดใส

   

อัลบั้มภาพกิจกรรม

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns