headline news
 • โรงเรียนชินวร ครบรอบ 29 ปี ก้าวอย่างมั่นใจ และได้รับ (ดีมาก) ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ3
 • โรงเรียนชินวร ครบรอบ 29 ปี ก้าวอย่างมั่นใจ และได้รับ (ดีมาก) ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ3
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ โรงเรียนชินวร ได้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1จากผู้ร่วมแข่งขัน147 ทีมเป็นตัวแทนเขตในการแข่งระดับประเทศต่อไป ขอแสดงความยินดีกับ    1. ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. ด.ญ.กฤตธีรา เมื...อ่านต่อ
 • การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ (งานเสริมไอคิว) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1-60   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ : ด.ญ.ปารมี นัตชะวะพัน รองชนะเลิศอันดับ1 : ด.ญ.ณชนก นิลเขต รองชนะ ...อ่านต่อ
 • รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาธรรมะภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/60   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ : ด.ช.ณัฐภัทร  ตันตินิธิวัฒน์ รองชนะเลิศ : ด.ญ.ปารมี  นัตชะวะพั ...อ่านต่อ
 • รายชื่อนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/60   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ : ด.ญ.สุชัญญา  คำนาค รองชนะเลิศ : ด.ช.บุริศร์  ชื่นโพธิ์ใช้ ...อ่านต่อ
 • กิจกรรมธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1  - ด.ญ.ปาริชาติ กลับเกลี้ยง - ด.ญ.อภิชญา บุญยก ...อ่านต่อ
ผลงานของนักเรียน
ประกวดวาดรูประบายสี ป.4 - 6
**ระดับประถมศึกษาปีที่ 4** - ชนะเลิศ (ด.ญ.พลอยชนก  บวรเศรษฐพงศ์) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ญ.พนัชกร  วัลลานนท์) - รองชนะเลิศอันดับ2 (ปุนยพิชญ์  ติ๊บฟู)   **ระดั ...อ่านต่อ
จดหมาย จากโรงเรียน
แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน
แจ้งท่านผู้ปกครองโรงเรียนชินวร ตามที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมสุขาภิบล ได้เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่มจากโรงเรียนชินวร เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื...อ่านต่อ
ประกาศ จากโรงเรียน
 • ห้องน้ำใหม่ของหนู

    

 • สระว่ายน้ำโรงเรียนปรับปรุงสวยงามเรียบร้อยแล้วคะ

   

อัลบั้มภาพกิจกรรม
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns