headline news
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันสวดมนต์หมู่เกาะสรภัญญะ
การแข่งขันสวดมนต์หมู่เกาะสรภัญญะ วัดพระราม 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาร. 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลดีเด่นรับโล่เกียรติยศเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม   1) ด. ญ. ชญานนท์เพ็ญศิริพัฒนานา 2) ด. ญ. นภัสกรช่วยสกุล 3) ด. ญ. ปุ ณ ยนุชสมจิตร 4) ด. ญ. ชิลา...อ่านต่อ
 • รายชื่อ นร.โรงเรียนชินวร ที่สอบผ่าน นักธรรมตรี ปีการศึกษา 2561 กท ๑๔๑๖๑/๓๕๘๘๒ เด็กชาย ชนินทร์ สงนุ้ย กท ๑๔๑๖๑/๓๕๘๘๓ เด็กชาย ณฐคุณ น้อยเจริญ กท ๑๔๑๖๑/๓๕๘๘๔ เด็กหญิง ณัชชา นวฉายศรี ก ...อ่านต่อ
 • การแข่งขันสวดมนต์หมู่เกาะสรภัญญะ วัดพระราม 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาร. 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลดีเด่นรับโล่เกียรติยศเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รายชื ...อ่านต่อ
 • การแข่งขันสวดมนต์มนต์หมู่เกาะสรภัญญะระดับเขตพื้นที่ 2 ที่วัดกระทุ่มเสือปลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลอันดับ 2 (และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ 2 เข้าแข่งขันระดับภาคกลางใน ...อ่านต่อ
 • โรงเรียนชินวรได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ( Clean and Green Standard) จากกรุงเทพมหานคร โดยได้รับมอบ ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ...อ่านต่อ
ผลงานของนักเรียน
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ป.1  ด.ญ.ณปภัทช์  ทองสายออ  ป.1/1 ป.2  ด.ญ.ปารมี  นัตชะวะพัน  ป.2/2 ป.3  ด.ญ.มีนา  วงษ์มะเซาะ  ป.3 ...อ่านต่อ
จดหมาย จากโรงเรียน
กำหนดการและแนวปฏิบัติสำหรับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการและแนวปฏิบัติสำหรับชั้นอนุบาล  1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ...อ่านต่อ
ประกาศ จากโรงเรียน
 • ห้องน้ำใหม่ของหนู

    

 • อาคารหนูสีสันสดใส

   

อัลบั้มภาพกิจกรรม
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns