headline news
 • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้คะแนนเกิน 80 คะแนนทุกคน
โรงเรียนขอแสดงความชื่นชมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกคนที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้คะแนนเกิน 80 คะแนนทุกคน ...อ่านต่อ
 • โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะจ๊ะ ...อ่านต่อ
 • กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำหรับส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้มี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและชนะเลิศดังนี้ &nb ...อ่านต่อ
 • อีกส่วนของความรู้สึกของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน ขอบคุณความรู้สึกผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน  เราจะยึดมั่นมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนตลอดไป ...อ่านต่อ
 • แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่ตนเองคาดหวังอย่างภาคภูมิใจ   ...อ่านต่อ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตนเองตั้งใจไว้  และขอขอบพระคุณกับความรู้สึกจากใจของท่านผู้ปกครองและนักเรียน ...อ่านต่อ
 • ขอแสดงความยินดีกับด.ช.กันตดนย์ ศิริวรรณ และ ด.ช.กฤษณพล รุ่งเรือง  ที่ได้รับคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน   ...อ่านต่อ
การเรียนการสอน
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2562
** ด.ญ.นภชนันท์  พุ่มศรี ** - ทำคะแนนรวมระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม - ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม - ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ...อ่านต่อ
จดหมาย จากโรงเรียน
ปฏิทินเดือนเมษายน เปิดเรียนชั้นอ.2- ป.6 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
กำหนดและแนวทางปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนชินวร เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 กำหนดปิดภาคเรียน กิจกรรมเสริมภาคฤดูร้อน กำหนดสอบ NT ประกาศผล O-Net ...อ่านต่อ
ประกาศ จากโรงเรียน
 • ห้องน้ำใหม่ของหนู

    

 • อาคารหนูสีสันสดใส

   

อัลบั้มภาพกิจกรรม
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns