headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
7 มกราคม 2560
การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17
รายการแข่งขัน "การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ช.กฤษฏา เขียวประเสริฐ (ป.6) ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ปี59
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ปี59 ด.ญ.ศรัญญา สายสุดสวาท - ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม ด.ช.ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ - ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (ประเภทคะแนนรวม) ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 2 ของเขตบึงกุ่ม ด.ญ.ลักษมณ คงเจริญ - ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP (วิชาภาษาอังกฤษ) ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
ผลการแข่งขันฟุตบอล อายุไม่เกิน 12
รายการแข่งขันฟุตซอลการกุศล "เราะห์มาตุ้ลคัพ" ครั้งที่ 10  ณ มัสยิด เราะห์มาตุ้ลอิสลาม ระหว่างวันที่ 3-25 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3   รายชื่อ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1.ด.ช.ณถพล บุญมี (ป.5/2) 2.ด.ช.นฤสรณ์ มูฮำหมัด (ป.5/2) 3.ด.ช.ทวีศักดิ์ พุ่มรักษา (ป.5/3) 4.ด.ช.พสธร อาชว์เ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
ผลการแข่งขันฟุตบอล อายุไม่เกิน 10
รายการแข่งขันฟุตบอล "ยังเติร์กคัพ"  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รายการแข่งขันฟุตซอล "ลำมดตะนอยคัพ" เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รายชื่อ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1.ด.ช.ณฐดนย์ คุณทวีภักดี (ป.5/3) 2.ด.ช.เกตุธิพงษ์ ทับบำรุง (ป.5/2) 3....อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ "I LOVE DAD"
การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ "I LOVE DAD"  ณ สนามกีฬา ศูนย์พัฒนากีฬาปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.59 ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 6  ด.ญ.ณัฐณรี พิทักษ์ธรรม (ป.5) - 1 เหรียญทอง  - 3 เหรียญเงิน ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
พัชระเทควันโด้ แชมเปี้ยนชิพ 2016
รายการแข่งขัน "พัชระเทควันโด้ แชมเปี้ยนชิพ 2016" ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 29 ต.ค.59 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ด.ญ.สุธิกานต์ เพชรแก้ว (ป.3/1) ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17
รายการแข่งขัน "การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.59     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ช.กฤษฏา เขียวประเสริฐ (ป.6) ...อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 2559
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.พรทิพย์ สินธุพันธ์เดชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.ภูวบดินทร์ ชิงช่วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.อัญชณา เหยียดแป้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.อนัญญา เขียวประเสริฐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ช.กิตติคุณ เกษมสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด....อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.ปรางค์กนก เสถียรรุจิกานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.ปุณยนุช สมจิตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.ณภัทรติกา ภารเพิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ณัฎนรี พิทักษ์ธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...อ่านต่อ
8 ธันวาคม 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเกณฑ์การรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด คือ เป็นโรงเรียนที่มีคะแน...อ่านต่อ
หน้า 1 2 3 4 5 6 ... 11
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns