headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 27 กันยายน 2561

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะภายในโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ชนะเลิศอันดับที่ 1  :  ด.ช.ภูมิภากร  ขาวผ่อง  (ป.1/2)

ชนะเลิศอันดับที่ 2  :  ด.ญ.ภัณฑิลา  แป้นพัด  (ป.1/2)

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศอันดับที่ 1  :  ด.ญ.ฐานันท์ดา  จันทร์ธนสุโชติ  (ป.2/3)

ชนะเลิศอันดับที่ 2  :  ด.ญ.กฤชภร  ตีเหล็ก  (ป.2/3)

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ชนะเลิศอันดับที่ 1  :  ด.ช.ชวกร  ชัยเพ็ชร  (ป.3/3)

ชนะเลิศอันดับที่ 2  :  ด.ช.จิรายุ  วงศ์สมบัติ  (ป.3/2)

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ชนะเลิศอันดับที่ 1  :  ด.ช.ปัณณสิทธิ์  แป้นสุข  (ป.4/1)

ชนะเลิศอันดับที่ 2  :  ด.ญ.ตะวันวาด  รุจิเสถียร  (ป.4/1)

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ชนะเลิศอันดับที่ 1  :  ด.ญ.ฐิติพันธู์  เลิศผสมทรัพย์  (ป.5/3)

ชนะเลิศอันดับที่ 2  :  ด.ญ.ณัฎฐนันท์  สันทนาประสิทธิ์  (ป.5/2)

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ชนะเลิศอันดับที่ 1  :  ด.ช.ชวกร  สุขปานประดิษฐ์  (ป.6/1)

ชนะเลิศอันดับที่ 2  :  ด.ช.ทรงพล  จิราวัฒนานนท์  (ป.6/2)

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns