headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลงานนักเรียน
9 เมษายน 2567
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2567
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2567 ผลการแข่งขันดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ปรินทร มั่งคั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.นภันต์ จันทร์กว้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.นราโชติ เหลืองอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธนบูลย์ รักเดช รางวัลรองชนะเลิศอันดั...อ่านต่อ
7 เมษายน 2566
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...อ่านต่อ
7 พฤษภาคม 2565
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.กันตดนย์ ศิริวรรณ และ ด.ช.กฤษณพล รุ่งเรือง  ที่ได้รับคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน       แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่ตนเองคาดหวังอย่างภาคภูมิใจ   ...อ่านต่อ
2 กันยายน 2564
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชินวรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...อ่านต่อ
4 มิถุนายน 2563
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2562
ด้านวิชาการ ผลการแข่งขัน โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับโล่เกียรติยศ  วุฒิบัตร  และทุนการศึกษา   **รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม** 1. ด.ญ.พิทยาภรณ์  ผาธรรมชาติ   ป.6 2. ด.ญ.ณัฏฐณิชา  วันดีวงศ์  ป.6 3. ด.ญ.ชลนาถ  ชุ่ยหิรัญ  ป.6 4. ด.ญ.กฤตธีรา&n...อ่านต่อ
7 มิถุนายน 2562
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2561
ด้านวิชาการ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ วัดพระราม 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาร. 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลดีเด่นรับโล่เกียรติยศเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1) ด. ญ. ชญานนท์ เพ็ญศิริพัฒนานา 2) ด. ญ. นภัสกร ช่วยสกุล 3) ด. ญ. ปุ ณ ยน...อ่านต่อ
10 มิถุนายน 2561
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2560
ด้านวิชาการ การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ โรงเรียนชินวร ได้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากผู้ร่วมแข่งขัน147 ทีมเป็นตัวแทนเขตในการแข่งระดับประเทศต่อไป ขอแสดงความยินดีกับ   1. ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่...อ่านต่อ
10 มิถุนายน 2560
ผลงานสร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2559
ด้านวิชาการ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมต้น ปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1จากมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รายนามชื่อนักเรียนมีดังนี้    1. ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ชั้นประ...อ่านต่อ
21 พฤษภาคม 2559
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2558
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2558 ด้านวิชาการ ได้รับการประเมินสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนชินวร ได้ผ่านการประเมินจากต้นสังกัด (สช) ระดับดีมาก และผ่านการประเมินจาก สมศ. ระดับดีมา (ทุกตัวบ่งชี้) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์และคณิต (สสวท) ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสต...อ่านต่อ
10 มีนาคม 2558
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2557
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร   นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล   รายการแข่งขั...อ่านต่อ
หน้า 1 2
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns