headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
6 ตุลาคม 2565
กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำหรับส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำหรับส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้มี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและชนะเลิศดังนี้   ** ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ** (ชนะเลิศ)  ด.ช. ณกรณ์  นิลเขต (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)  ด.ช.ธนบูลย์  รักเดช (รองชนะ...อ่านต่อ
22 เมษายน 2565
ขอบคุณความรู้สึกผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน
อีกส่วนของความรู้สึกของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน ขอบคุณความรู้สึกผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน  เราจะยึดมั่นมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนตลอดไป ...อ่านต่อ
22 เมษายน 2565
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่ตนเองคาดหวังอย่างภาคภูมิใจ   ...อ่านต่อ
22 เมษายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตนเองตั้งใจไว้  และขอขอบพระคุณกับความรู้สึกจากใจของท่านผู้ปกครองและนักเรียน ...อ่านต่อ
7 เมษายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.กันตดนย์ ศิริวรรณ และ ด.ช.กฤษณพล รุ่งเรือง  ที่ได้รับคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน   ...อ่านต่อ
13 มกราคม 2565
โรงเรียนชินวรได้รับผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนจากสำนักงานบึงกุ่ม
ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรและมาตรฐานด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มที่ดีเยี่ยม โรงเรียนชินวรได้รับผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนจากสำนักงานบึงกุ่มในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผลตรวจพบว่า ไม่พบข้อบกพร่องและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน   ...อ่านต่อ
2 กันยายน 2564
ครูและบุคลากรโรงเรียนชินวรและอนุบาลชินวร ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 (เข็มที่ 2)
ครูและบุคลากรโรงเรียนชินวรและอนุบาลชินวร ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 (เข็มที่ 2) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ศูนย์สถานีกลางบางซื่อ และคาดว่าจะแล้วเสร็จเข็ม 2 ทั้งโรงเรียนภายในเดือน ตุลาคม 2564 ค่ะ ...อ่านต่อ
2 กันยายน 2564
โรงเรียนชินวรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนชินวรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2564
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชินวรมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทั้งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับสังกัด ทุกกลุ่มสาระวิชา ...อ่านต่อ
12 มิถุนายน 2564
แจ้งแก้ไขตารางการเรียนการสอนออนไลน์ล่าสุด
เปลี่ยนแปลงตารางสอนONLINE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตารางนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิย. 64 เป็นต้นไปค่ะ ...อ่านต่อ
หน้า 1 2 3 4 5 ... 14
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns