headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
28 ตุลาคม 2566
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต การออม การเงินและการลงทุน
สำหรับกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต การออม การเงินและการลงทุนของชั้นประถมนั้นมีความหลากหลายมากเลยค่ะ  แอดขอยกตัวอย่างมาให้บางชั้นนะคะ เด็กๆกำลังสนุกสนานมากกับการได้สร้าง ประดิษฐ์ ตกแต่งร้านค้าที่ออกแบบไว้ด้วยตัวเอง❤️❤️ มีทั้งขนาดเท่าของจริงและโมเดล บางชั้นกำลังเร่งทำผลิตภัณฑ์กันอยู่ แต่สรุปแล้วสิ่งที่เด็กๆได้ การทำงานกันเป็นกลุ่ม (ท...อ่านต่อ
28 ตุลาคม 2566
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ภายในโรงเรียน
ถึงเราจะปิดเทอมแล้วแต่กิจกรรมของภาคเรียนที่ 1/2566 ของเรายังไม่จบ โรงเรียนเราสนับสนุนให้นักเรียนของเรามีมารยาทงาม จึงมีการจัดการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ภายในโรงเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลดังนี้ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ⭐️รางวัลชนะเลิศ  =  ด.ญ.ลลิตา  พิทั...อ่านต่อ
28 ตุลาคม 2566
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผลการแข่งขันมีดังนี้ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ⭐️รางวัลชนะเลิศ  =  ด.ช.นราโชติ  เหลืองอ่อน ⭐️รองชนะเลิศอันดับ1 = ด.ช.เนติวัฒน์  ยอดสวัสดิ์ ⭐️รองชนะเลิศอันดับ2 = ด.ช.ปวีณ  คัมภิรานนท์ (ระดับชั้นประถมศ...อ่านต่อ
7 เมษายน 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้คะแนนเกิน 80 คะแนนทุกคน
โรงเรียนขอแสดงความชื่นชมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกคนที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้คะแนนเกิน 80 คะแนนทุกคน ...อ่านต่อ
7 เมษายน 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะจ๊ะ ...อ่านต่อ
6 ตุลาคม 2565
กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำหรับส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำหรับส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้มี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและชนะเลิศดังนี้   ** ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ** (ชนะเลิศ)  ด.ช. ณกรณ์  นิลเขต (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)  ด.ช.ธนบูลย์  รักเดช (รองชนะ...อ่านต่อ
22 เมษายน 2565
ขอบคุณความรู้สึกผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน
อีกส่วนของความรู้สึกของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน ขอบคุณความรู้สึกผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน  เราจะยึดมั่นมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนตลอดไป ...อ่านต่อ
22 เมษายน 2565
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่ตนเองคาดหวังอย่างภาคภูมิใจ   ...อ่านต่อ
22 เมษายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตนเองตั้งใจไว้  และขอขอบพระคุณกับความรู้สึกจากใจของท่านผู้ปกครองและนักเรียน ...อ่านต่อ
7 เมษายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.กันตดนย์ ศิริวรรณ และ ด.ช.กฤษณพล รุ่งเรือง  ที่ได้รับคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน   ...อ่านต่อ
หน้า 1 2 3 4 5 ... 14
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns