headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
2 กันยายน 2564
ครูและบุคลากรโรงเรียนชินวรและอนุบาลชินวร ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 (เข็มที่ 2)
ครูและบุคลากรโรงเรียนชินวรและอนุบาลชินวร ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 (เข็มที่ 2) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ศูนย์สถานีกลางบางซื่อ และคาดว่าจะแล้วเสร็จเข็ม 2 ทั้งโรงเรียนภายในเดือน ตุลาคม 2564 ค่ะ ...อ่านต่อ
2 กันยายน 2564
โรงเรียนชินวรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนชินวรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2564
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชินวรมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทั้งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับสังกัด ทุกกลุ่มสาระวิชา ...อ่านต่อ
12 มิถุนายน 2564
แจ้งแก้ไขตารางการเรียนการสอนออนไลน์ล่าสุด
เปลี่ยนแปลงตารางสอนONLINE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตารางนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิย. 64 เป็นต้นไปค่ะ ...อ่านต่อ
29 พฤษภาคม 2564
แจ้งตารางสอนการเรียนออนไลน์สำหรับชั้นประถม
ตารางสอนการเรียนออนไลน์สำหรับชั้นประถมมาแล้วค่ะ เริ่มเรียนวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 62 สำหรับนักเรียนชั้นป 4-6 วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 64 เราจะมา ทดลองการสอนLIVEผ่านโปรแกรมZOOMกันค่ะ ...อ่านต่อ
3 กันยายน 2563
เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 อาจารย์สุธิกานต์ สุวรรณยุหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชินวร ได้รับมอบหมายให้เข้ารับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประเทศทุกสาระการเรียนรู้ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร โดยมีน...อ่านต่อ
27 สิงหาคม 2563
ผลการตรวจเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน "รถตรวจโรคติดต่อเชื้อนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ" จำนวน 5 คัน เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโครติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสถาบันป้องกันควบคุ...อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2563
โรงเรียนชินวรของแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกาษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนชินวรของแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกาษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...อ่านต่อ
25 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนชินวร ขอแสดงควมยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
โรงเรียนชินวร ขอแสดงควมยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์ 2) โดยได้รับคะแนนสอบเข้าระดับที่ 1 และได้รับคะแนนเข้าระดับที่ 2 ...อ่านต่อ
22 มิถุนายน 2563
แบบประเมินตนเองเรื่องโควิด
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefi3Qh8PhlFSLhyT3gQEQZ8cWC_HCsasufvdlbbj-xaXoImg/viewform ...อ่านต่อ
หน้า 1 2 3 4 5 ... 13
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns