headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
การเรียนการสอน
25 เมษายน 2561
การแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ป.1-6
การแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ป.1-6 (โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2560 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561   โรงเรียนชินวร ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้โล่และเกียรติบัตร รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมี...อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2560
ประกวดวาดรูประบายสี ป.4 - 6
**ระดับประถมศึกษาปีที่ 4** - ชนะเลิศ (ด.ญ.พลอยชนก  บวรเศรษฐพงศ์) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ญ.พนัชกร  วัลลานนท์) - รองชนะเลิศอันดับ2 (ปุนยพิชญ์  ติ๊บฟู)   **ระดับประถมศึกษาปีที่ 5** - ชนะเลิศ (ด.ญ.ธมลวรรณ  คำอยู่) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ญ.จิรัชญา  ประชุมจันทร์)   **ระดับประถมศึกษ...อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2560
ประกวดวาดรูประบายสี ป.1 - 3
  **ระดับประถมศึกษาปีที่ 1** - ชนะเลิศ (ด.ญ.ปารมี  นัตชะวะพัน) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ช.บุริศร์  ชื่นโพธิใช้) - รองชนะเลิศอันดับ2 (ด.ญ.อภิชญา  บุญยก)   **ระดับประถมศึกษาปีที่ 2** - ชนะเลิศ (ด.ช.ดิถดนัย  แก้วน้ำคำ) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ช.อนุวัตน์  กรีมาลดี) - รองชนะเลิศอันดั...อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2560
ประกวดบทร้อยกรอง แม่ของฉัน
  **ระดับประถมศึกษาปีที่ 4** - ชนะเลิศ (ด.ญ.ภิรัญญา  แก้วประพฤติ) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ญ.สโรชินี  กิ่งจำปา) - รองชนะเลิศอันดับ2 (ด.ญ.กฤตธีรา  เมืองดี)   **ระดับประถมศึกษาปีที่ 5** - ชนะเลิศ (ด.ญ.จิรัญชา  ประชุมจันทร์) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ญ.อัญญาดา  ชำนองจิก) - รองชนะเลิศ...อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2560
รายชื่อนักเรียนประกวดเขียนเรื่องหัวข้อ แม่ของฉัน
  **ระดับประถมศึกษาปีที่ 1** - ชนะเลิศ (ด.ญ.ชวัลรัตน์  เลิศอำไพ) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ญ.ณชนก  นิลแก) - รองชนะเลิศอันดับ2 (ด.ช.ราชัย  เลิศชัยกุล)   **ระดับประถมศึกษาปีที่ 2** - ชนะเลิศ (ด.ญ.อันดา  ศรีนวลปาน) - รองชนะเลิศอันดับ1 (ด.ช.ณัฐกร  ภักดีบุญ) - รองชนะเลิศอันดับ2 (ด.ญ....อ่านต่อ
7 มกราคม 2560
กิจกรรม นิทรรศการวิชาการ
กิจกรรม นิทรรศการวิชาการ ผลการประกวดเขียนเรื่อง (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1) ************************* รางวัลที่ 1 = ด.ช.ณฐกร  อาษาสนา (ป.1/1) รางวัลที่ 2 = ด.ช.กฤษณพล  รุ่งเรือง (ป.1/2) รางวัลที่ 3 ด.ช.ซีโมเน  อนุวัฒน์ กรีมาลดี (ป.1/3) ผลการประกวดแต่งคำขวัญห้องสมุด (ระดับประถมศึกษาปีที่ 2) ****************...อ่านต่อ
29 เมษายน 2559
โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชินวรขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ศิวัช แจ่มมินทร์ ที่ได้รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 2 ของเขตบึงกุ่ม ประเภทคะแนนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2  โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2558 ...อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2559
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และรางวัลที่ได้รับ   **แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา** ด.ช.กฤษฏา  เขียวประเสริฐ  (ได้รับรางวัลเหรียญทอง) ด.ช.วรโชติ  คงสกุล  (ได้รับรางวัลเหรียญเงิน) ด.ช.วุฒิภัทร &nb...อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2558 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)  วิชาคณิตศาสตร์  ด.ช.วุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช (ผ่านเข้ารอบที่ 1 รอแข่งรอบที่ 2)   วิชาวิทยาศาสตร์  ด.ช.กฤษฏา  เขียวประเสริฐ (ผ่านเข้ารอบที่ 1 รอ...อ่านต่อ
17 กรกฎาคม 2558
การแข่งขัน การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power point
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power point กิจกรรมทางวิชาการ งาน "๒๕ พรรษวัฒน์ บดินทร ๒" ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒   ...อ่านต่อ
หน้า 1 2 3 4
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns