headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลงานนักเรียน
28 กุมภาพันธ์ 2559
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และรางวัลที่ได้รับ   **แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา** ด.ช.กฤษฏา  เขียวประเสริฐ  (ได้รับรางวัลเหรียญทอง) ด.ช.วรโชติ  คงสกุล  (ได้รับรางวัลเหรียญเงิน) ด.ช.วุฒิภัทร &nb...อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2558 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)  วิชาคณิตศาสตร์  ด.ช.วุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช (ผ่านเข้ารอบที่ 1 รอแข่งรอบที่ 2)   วิชาวิทยาศาสตร์  ด.ช.กฤษฏา  เขียวประเสริฐ (ผ่านเข้ารอบที่ 1 รอ...อ่านต่อ
17 กรกฎาคม 2558
การแข่งขัน การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power point
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power point กิจกรรมทางวิชาการ งาน "๒๕ พรรษวัฒน์ บดินทร ๒" ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒   ...อ่านต่อ
13 มีนาคม 2558
ประกวดกล่าวบทสุนทรพจน์ เยาวชนสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปาณิศา  ศรีสวรรณภา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 การแข่งขันประกวดกล่าวบทสุนทรพจน์ งานเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 335 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากเยาวขนสัมพันธ์ รุ่นที่ 335 จากทั่วประเทศ เป็นผู้ถือป้ายผ้าแพรเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณนามเสือป่า ลานพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันเด็กแห่งชา...อ่านต่อ
28 มกราคม 2558
ผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรม
โรงเรียนชินวร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรม ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบางเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2556    ผลการแข่งขัน เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดของการสอบโรงเรียนชินวร ได้รับคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 ได้รับรางวัลเป็นโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน   รายชื่อนักเรียน...อ่านต่อ
28 มกราคม 2558
รายการแข่งขัน เพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย ครั้งที่11
รายการแข่งขัน เพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย ครั้งที่11  ด.ญ.พุทธิชา วงศ์เด่นวงศ์  ได้รับรางวัลชมเชย เป็นเกียรติบัตร เหรียญที่ระลึกและทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย   ...อ่านต่อ
28 มกราคม 2558
โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2557 ...อ่านต่อ
11 พฤษจิกายน 2557
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ฯ
จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2557 จัดโดย สโมสรไลออนส์สากล ประเทศไทย ผลการแข่งขัน   ด.ญ.เยาวภา เชาว์ปรีชา ด.ญ.ปาณิศา ศรีสุวรรณภา ด.ญ.มาริษา โสรัปวาสี   ได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 5และได้รับวุ...อ่านต่อ
30 กรกฎาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
...อ่านต่อ
4 มีนาคม 2557
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 รอบแรก
จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 4,572 คนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียนคนเก่งของเราได้รับรางวัลดังนี้คะ    1. ด.ญ.ฐิตารีย์ ตันติกาญจน์ ได้รับรางว...อ่านต่อ
หน้า 1 2 3
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns