headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
4 กันยายน 2556
ประกาศการปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำโรงเรียน
เพื่อป้องกัน มลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง อันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดต่อนักเรียน โรงเรียนจะปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำในช่วงปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน   จึงขออภัยในความไม่สะดวก   ...อ่านต่อ
26 สิงหาคม 2556
ผลการประกวดงานสัปดาห์ ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการประกวดงานสัปดาห์ ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 รางวัล ประกวดการเขียนคำขวัญ ชั้น ป.1-3 รางวัลที่ 1 ด.ช.นครกานต์  จันทเสฎโฐ  (ป.1/1) ด.ช.กนกพล  บุญเลาะ  (ป.2/3) ด.ช.กฤษฎา  เขียวประเสริฐ  (ป.3/2) รางวัลที่ 2 ด.ญ.ธมลวรรณ  คำอยู่  (ป.1/2) ด.ญ.เ...อ่านต่อ
26 สิงหาคม 2556
ผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือน กรกฎาคม 2556
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือน กรกฎาคม 2556 ได้แก่ 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ด.ช.ปวรปรัช  สนธิศิริ 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ด.ญ.สิริดา  ราชวงศ์ 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 : ด.ญ.อชิรญา  อุ่นจิตร 4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 : ด.ญ.ณัฐฐพัชร์  พิทักษ์ทองกร 5. ร...อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2556
นักเรียนชินวรได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง จากการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สช. จัดประกวดสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อ "พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดงานประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖ หัวข้อ "พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู/ผู้สอน นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเ...อ่านต่อ
2 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลเหรียญเงินตลอด 4 ปี ตั้งแต่มีการมอบรางวัลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
รมว.ศธ. เป็นประธานมอบรางวัล O - NET โรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.  โรงแรมริเวอร์ไซค์ เขตบางพลัด กทม. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกา...อ่านต่อ
4 มีนาคม 2556
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จากการแข่งขันหลายร้อยโรงเรียนเอกชน ทั่วกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556   โรงเรียนชินวร ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการประกวดมารยาทไทย (ประเภททีม) จากกลุ่มสาระ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม เหรียญท...อ่านต่อ
20 กุมภาพันธ์ 2556
รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาจากการแข่งขัน English Speech Contest
โรงเรียนชินวร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศุภนุช คุณอุตส่าห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาจากการแข่งขัน English Speech Contest ได้รับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการแข่งขันในระดับชั้นอื่น โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ...อ่านต่อ
5 มกราคม 2556
คนเก่งจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ขอแสดงความยินดีกับ ดช. วรโชติ คงสกุล และ ดช. วุฒิภัทร ดิษย์ธนัช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปี 2555 โดยกำหนดการสอบรอบที่ 2 ในวันที่ 26 มกราคม 2556   ดช. วรโชติ คงสกุล ช...อ่านต่อ
5 มกราคม 2556
การสอบ PRE-GIFTED & EP จัดโดยสถาบันบัณฑิตแนะแนว
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนสูงสุดของเขตพื้นที่ การสอบ PRE-GIFTED & EP จัดโดยสถาบันบัณฑิตแนะแนว ในการแข่งขันทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง   ดช. วรโชติ คงสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนรวม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...อ่านต่อ
5 มกราคม 2556
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงเมโลเดียนระดับอนุบาล ครั้งที่ 5
โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดวงเมโลเดียนระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 ที่ผ่าน ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ สำหรับน้องอนุบาลชินวรก็ไม่น้อยหน้าได้รับเหรียญเงิน ในการประกวดวงเมโลเดียนระดับอนุบาล ครั้ง...อ่านต่อ
หน้า 1 ... 11 12 13 14 15
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns