headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
รางวัลอันดับที่ 2 การแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DAD 11 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐนรี - พิทักษ์ธรรม ป.6/3

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DAD

ณ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

 

รุ่น 12 ปีหญิง (ได้อันดับที่ 2)

-ฟรีสไตล์ 50 เมตร

-ฟรีสไตล์ 25 เมตร

-กรรเชียง 25 เมตร

-ผีเสื้อ 25 เมตร

-กบ 25 เมตร

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns