headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
สรุปผลการแข่งขันด้านวิชาการ (ระดับชั้นประถม) ปี 2552 2 มกราคม 2556

สรุปผลการแข่งขันด้านวิชาการ (ระดับชั้นประถม) ปี 2552


โรงเรียนชินวรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 
ประจำปีการศึกษา 2551 ได้ระดับเหรียญเงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ 
ระดับเขตพื้นที่ 2 ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม 
ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ด.ญ.ชนากานต์
วนานุภัณฑ์
ด.ญ.วราลี
ศรีดอกไม้
ด.ญ.ชลิตา
เมธากุลวงศ์
ด.ญ.ธัญสุดา
ศรศิลป์
ด.ญ.พิญสินี
เพชรานันท์
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns