headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
พบกับวิชาใหม่ Robotics ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 9 เมษายน 2567
โลกแห่งอนาคต???? โลกแห่ง AI ????ทำไมเราจะไม่ให้ลูกเราเรียนเกี่ยวกับ Robot ละ
พบกับวิชาใหม่ Robotics ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กๆจะได้มีโอกาสศึกษากลไกลต่างๆ????⚙️ ประดิษฐ์หุ่นยนต์???? การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ และทดสอบหุ่นยนต์
การเรียน Robotics เป็นการส่งเสริมนักเรียนในด้าน
✅️ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การวางลำดับขั้น
✅️ฝึกการสังเกต การทดลอง
✅️ฝึกจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
✅️เรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์ หลักฟิสิกส์ หลักการเขียนโปรแกรม
✅️ฝึกสมาธิ
❤️โดยการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนแบบบูรณาการทั้ง 5 สาขา STEAM EDUCATION❤️คือ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)
ศิลปะ(ART) คณิตศาสตร์(Mathematics)

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns