headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนชินวร


7-10240-006-039/2
ชื่อพื้นเมือง :
มะยม(ภาคกลาง), หมักยม(ภาคอีสาน), ยม(ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Phyllanthus acidus (L.) Skeels
ชื่อวงศ์ :
EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ :
Star Gooseberry
ประโยชน์ :
ใบ แก้พิษคัน แก้พิษไข้หัว เหือด หัด สุกใส ดำแดง ราก แก้ไข แก้โรคผิวหนัง แก้ประดง แก้เม็ดผื่นคัน ขับน้ำเหลืองให้แห้ง
7-10240-006-034/2
ชื่อพื้นเมือง :
น้อยหน่า(กรุงเทพฯ), หมักเขียบ(ตะวันออกเฉียงเหนือ), ลาหนัง(ปัตตานี), มะนอแน่ มะแน่(ภาคเหนื่อ), หน่เกล๊ะแซ(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะออจ้า มะโอจ่า(เงี้ยว-เหนือ), เตียบ(เขมร)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Annona sguamosa L.
ชื่อวงศ์ :
ANNONACEAE
ชื่อสามัญ :
Sugar Apple, Sweet Sop, Custard Apple
ประโยชน์ :
ใบสดและเมล็ด ใช้รักษาหิต กลากและเกลื้อน ฆ่าเหา
7-10240-006-004/2
ชื่อพื้นเมือง :
มะเฟือง(ภาคกลาง), หมากเฟือง(ภาคอีสาน), ส้มเฟือง(ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Averrhoa carambola L.
ชื่อวงศ์ :
OXALIDACEAE
ชื่อสามัญ :
Star fruit, Belimbing, Carambola
ประโยชน์ :
ดอก ใช้เป็นยาขับพยาธิ ใบและราก แก้ไข้ ผล ขับปัสสาวะ ขับเลือดเสีย
7-10240-006-049/4
ชื่อพื้นเมือง :
มะม่วง(ภาคกลาง), หมากม่วง(ภาคอีสาน), ขุโคก(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Mangifera indica L.
ชื่อวงศ์ :
ANACARDIACEAE
ชื่อสามัญ :
Mango Tree
ประโยชน์ :
ผล รับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน้ำ เมล็ดตากแห้ง ต้มเอาน้ำดื่ม หรือบดเป็นผง รับประทานแก้ท้องอืดแน่ ขับพยาธิ ใบสด ต้มเอาน้ำดื่ม แก้ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ท้องอืดแน่น
7-10240-006-042
ชื่อพื้นเมือง :
สตาร์แอปเปิ้ล(กรุงเทพฯ), หม่าเปิ้ล(แพร่)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Chrysophyllum cainito L.
ชื่อวงศ์ :
SAPOTACEAE
ชื่อสามัญ :
Star apple
ประโยชน์ :
ใบ ผล เปลือกผล ใช้เป็นยา สำหรับผลนั้นถ้ารับประทานมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการแน่น โดยเฉพาะผู้ป่วย ลำต้น ใช้เป็นเชื้อเพลิง และใช้เป็นส่วนประกอบในงานก่อสร้างต่างๆ
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns