headline news
  • ห้องน้ำใหม่ของหนู   
  • โรงเรียนชินวร ครบรอบ 29 ปี ก้าวอย่างมั่นใจ และได้รับ (ดีมาก) ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ3
  • สระว่ายน้ำโรงเรียนปรับปรุงสวยงามเรียบร้อยแล้วคะ  
  • โรงเรียนชินวร ครบรอบ 29 ปี ก้าวอย่างมั่นใจ และได้รับ (ดีมาก) ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ3
ประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 12 ธันวาคม 2560
การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ โรงเรียนชินวร ได้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1จากผู้ร่วมแข่งขัน147 ทีมเป็นตัวแทนเขตในการแข่งระดับประเทศต่อไป ขอแสดงความยินดีกับ 
 
1. ด.ญ.พิทยาภรณ์ ผาธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. ด.ญ.กฤตธีรา เมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วันดีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. ด.ญ.จิรชยา วงศ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. ด.ญ.ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns