headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
แจ้งเรื่องการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 5 27 กันยายน 2561

แจ้งเรื่องการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 5

ด้วยโรงเรียนชินวร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจตามสมควรกับวัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาทักษาต่างๆทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้กับนักเรียน โดยครูที่เป็นเจ้าของภาษา

และเอกสารและใบตอบรับกิจกรรมที่แนบมาดังนี้

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns