headline news
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
แจ้งกำหนดการและกิจกรรม 7 มีนาคม 2561

แจ้งกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561

 • 28 ก.พ. - 2,5 มีนาคม 2561 : สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 • 5 มีนาคม 2561 : แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6
 • 7 มีนาคม 2561 : สอบประเมิน NT
 • 12 - 14 มีนาคม 2561 : English and Science Camp
 • 12 - 30 มีนาคม 2561 : เปิดเรียนภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม
 • 31 มีนาคม 2561 : ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2560 และจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
 • 2 - 30 เมษายน 2561 : เปิดเรียนภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน
 • 21 - 22 เมษายน 2561 : จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน
 • 1 พฤษภาคม 2561 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 อนุบาลปีที่ 1
 • 16 พฤษภาคม 2561 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 อนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
 • 1 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 : ชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns