headline news
  • ห้องน้ำใหม่ของหนู   
  • โรงเรียนชินวร ครบรอบ 29 ปี ก้าวอย่างมั่นใจ และได้รับ (ดีมาก) ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ3
  • สระว่ายน้ำโรงเรียนปรับปรุงสวยงามเรียบร้อยแล้วคะ  
  • โรงเรียนชินวร ครบรอบ 29 ปี ก้าวอย่างมั่นใจ และได้รับ (ดีมาก) ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ3
แจ้งกิจกรรมเดือนธันวาคม และแจ้งวันหยุดเรียน 17 ธันวาคม 2560

ด้วยโรงเรียนชินวร ได้จัดให้มีกิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในเดือนธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเสริิมสร้างพลานามัยเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีโรงเรียนชินวร

โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns