headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ผลงานนักเรียน
20 ธันวาคม 2556
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555               ...อ่านต่อ
2 มกราคม 2556
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2555
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2555 ด้านวิชาการ ด.ญ.ศุภนุช คุณอุตส่าห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา จากการแข่งขัน English Speech Contest ได้รับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา     ...อ่านต่อ
2 มกราคม 2556
สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2554 ทางด้านวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนเอกชนทั้งสิ้น 167ที่ได้รางวัลนี้จากโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ   รายงานผลการทดสอบระ...อ่านต่อ
2 มกราคม 2556
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงในปีการศึกษา 2553
สรุปผลการแข่งขันด้านวิชาการ (ระดับชั้นประถม) ปี 2553 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา (สายที่ 1) (แข่งขั้นในวิชาวิทยาศาสตร์) 1. ด.ช.ศรุต พูลเกตุ ป.6/1 ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 2. ด.ญ.พิชญ์สินี เพชรานันท์ ป.6/1 ได้รับเกี...อ่านต่อ
2 มกราคม 2556
สรุปผลการแข่งขันด้านวิชาการ (ระดับชั้นประถม) ปี 2552
สรุปผลการแข่งขันด้านวิชาการ (ระดับชั้นประถม) ปี 2552 โรงเรียนชินวรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  ประจำปีการศึกษา 2551 ได้ระดับเหรียญเงิน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่  ระดับเขตพื้นที่ 2 ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม  ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการ...อ่านต่อ
หน้า 1 2
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns